دوشنبه، اردیبهشت ۲۷

زنان کارگر، قربانيان خاموش حوادث شغلی

در سال ۱۳۸۲، ۱۶ هزار و ۲۸۳ نفر و در سال ۱۳۸۳، ۱۸ هزار نفر در حين کار دچار حادثه شده‌اند و ۸۳ نفر جان باخته‌اند. در سال ۱۳۸۴ بيش از ۲۰ هزار کارگر آسيب ديده‌اند. در سال ۱۳۸۵، بيش از ۲۱ هزار و در سال ۱۳۸۶ با رشد معادل ۹ درصد تعداد حوادث کار ۲۳ هزار مورد شده است. در سال ۱۳۸۷ جمعا، ۲۲ هزار ۱۳۴ حادثه کار، ثبت شده است که سهم زنان فقط ۳۱۵ نفر گزارش شده است. در سال ۱۳۸۸ آمار حوادث شغلی را فقط ۹ هزار و ۸۵۹ نفر اعلام شده است. در گزارش خبرگزاری کار ايران مي‌خوانيم اين آمار مربوط به بيمه شدگان است و در سال گذشته فقط ۱۵۹ زن کارگر آسيب ديده‌اند. اما در آمارهای غیر رسمی:

بخش بيماري‌های پوستی دانشگاه شهيد صدوقی در يزد، گزارشی را منتشر کرده که نشان می دهد ۹۲ درصد گليم بافان و قالی بافان زن هستند. نيمی از اين کارگران زن، دختران جوان و نوجوان زير ۱۶ سال هستند که بين ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار مي‌کنند. در اين مرکز پزشکی پس از تحقيقات آسيب‌شناسی بيش از ۱۰ نوع بيماري‌های پوستي، عضلانی و استخوانی در ميان زنان کارگر شناسايی شده است. عکسبرداري‌های داخلی از استخوان انگشت‌ها نشان مي‌دهد که در برخی موارد استخوان انگشت بافندگان تغيير شکل داده‌اند. در پژوهش ديگر که از ۲۸۳ کارگاه قالی بافی در اصفهان انجام شده است موارد زير شناسايی شده‌اند، بيماري‌های تنفسي، سردرد شديد، ناراحتي‌های چشمي، امراض پوستی و به خصوص ناراحتي‌های عصبی و روانی درميان زنان کارگر همه‌گير است.

افزون بر تبعات ويرانگر و زندگی سوز حوادث شغلی و محيط های ناايمن کار در کشور، مسئله آزار جنسی زنان کارگر نيز از معضلات و گرفتاريهای هميشگی کارگران زن در ايران است. طبق کنوانسيون ۱۱۱ سازمان جهانی کار، آزار و ا‌ذيت جنسی و اعمال خشونت در محيط‌های کار جزء شرايط ”غيرايمنی کار“ طبقه‌بندی شده است. در گزارشی مي‌خوانيم: ”زنان به خاطر فشار مالی يا مجبورند که به درخواست برخی از کارفرمايان تن در دهند يا فشار مالی را با تمام عوارض روحی و رواني‌اش تحمل کنند. برای نمونه ۶۸ درصد از آگهی دهندگان (کارفرمايان) خواهان کار نامشروع با متقاضيان زن هستند.“ (شراره کاکاوند روزنامه‌ی ايران شماره‌ی ۲۲۰۶)
از آمار حوادث شغلی کارگران روزمزد و فصلی کشاورزی که عمدتا زنان کارگر هستند در گزارشات دولتی نشانی نيست. اين در حالی است که: ”نزديک به ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار کارگر کشاورزی در ۱۸/۵ ميليون هکتار در حال کار هستند هر سال فقط در استان گلستان ۵۰۰ کارگر کشاورزی به خاطر نداشتن لباس‌های ايمنی و نبود آموزش، به خاطر استفاده از مواد دفع آفات نباتی جان خود را از دست مي‌دهند. علت مرگ ۳۵۰ نفر سرطان معده و ۱۵۰ نفر سرطان حلق و حنجره و سرطان خون گزارش شده است“.

هیچ نظری موجود نیست: