تماس با ما و اشتراک

ایمیل نشریه جهان نوین:

jahanenovin1@gmail.com

برای اشتراک رایگان نشریه و یا تبادل نظر و ارائه پیشنهاد و انتقاد به هیات تحریریه، با ایمیل نشریه تماس بگیرید.
مطالب تان را برای درج در نشریه، به همین ایمیل ارسال کنید.