دوشنبه، تیر ۲۰

سعید سلطان پور و هنر انقلابی

نمایش ”عباس آقا کارگر ایران ناسیونال“ یکی از تجربه های موفق نمایش خیابانی و مستند در سال 58 بود که به گفته ی کارگردانش، بیش از 45 هزار کارگر آن را تماشا کردند. این نمایش در خیابان ها، در کارخانه ها، در هر کجا که کارگران تحصن کرده بودند و خواسته هایی داشتند و در دانشگاه ها به نمایش در می آمد. تنها در سالن ورزش دانشگاه، بیش از دو سه هزار تن برای دیدن نمایش آمده بودند که رقم بی سابقه ای در طول تاریخ تئاتر ایران بوده و هست...

آری در حقیقت ”عباس آقا تجربه ای در همزبانی روشنفکران و کارگران“ بود. پیوندی که نباید ایجاد می شد حتا به بهای آزارهای و اذیت های فراوان عباس آقا و خانواده اش، بازیگران نمایش و حتا با گرفتن جان کارگردانش، هنرمند متعهد، سعید سلطان پور...

سعید سلطان پور از معدود هنرمندانی بود که استعداد و تخیل شکوفای هنری خود را بی هراس از فدا شدن هنر، در خدمت مسایل مردم می گذاشت. او امکان و توانایی آن را داشت و دارد تا هنر خود را در شعر و نمایش، در مراحل برجسته ای از زیبایی و کمال به کار بندد و با خلوص عمل، در خدمت عامه در آورد. یادش گرامی باد.۱ نظر:

ناشناس گفت...

درود به روان پاک تمامی جانباختگان دهه شصت !
درود به روان پاک سعید سلطاپور
مرگ بر جمهوری اسلامی