پنجشنبه، اردیبهشت ۷

سرقت های سریالی در آستانه روز جهانی کارگر

سرقت های سریالی در آستانه روز جهانی کارگر
 خبرهای رسیده به جهان نوین حاکی از آن هستند که در آستانه روز جهانی کارگر، فعالین شناخته شده کارگری و اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر از سوی افراد ناشناس!! مورد دستبرد های سریالی واقع شده اند و مدارک و اسناد مرتبط با جنبش کارگری و کانون مزبور از آنها به سرقت رفته است.

این خبرها از دستبرد سارقین!! در روز دوشنبه به اتومبیل شخصی خانم بیتا طاهباز، همسر علی اخوان، فعال کارگری و عضو کانون مدافعان حقوق کارگر که هم اکنون در زندان به سر میبرد حکایت دارند. در این واقعه ضبط صوت خودرو  و لوازمی که ایشان برای همسر خود خریداری نموده بودند تا در ملاقات بعدی به دست ایشان برسانند به سرقت رفت.!!
اخبار رسیده حاکی از دستبرد!! دیگری به یکی دیگر از اعضای کانون مزبور است. در این سرقت!! کیف دستی علیرضا ثقفی که حاوی مدارک شخصی، پول و دستنوشته های وی برای وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر بودند در روز سه شنبه از محل کار ایشان مورد دستبرد!! واقع شد.
امروز (پنجشنبه) و در پی حادثه مشابهی برای خانم صدیقه صفرزاده همسر علیرضا ثقفی، کیف دستی ایشان که حاوی مدارک مرتبط با کانون مدافعان حقوق کارگر بود، توسط دو موتورسوار ناشناس!!؟؟ از مقابل منزل ایشان "قاپیده" ؟؟!! شد.
جهان نوین ضمن تقبیح این گونه موارد شنیع و تاریخ مصرف گذشته در آستانه روز جهانی  کارگر، از پی گیری حقوق کارگران توسط فعالین کارگری حمایت نموده و بر استیفای حقوق کارگران توسط نهاد های مستقل کارگری تاکید میورزد.

۱ نظر:

jahanenovin@gmail.com گفت...

جهان نوین ضمن خسته نباشید به سارقان خستگی ناپذیر در جهت امحای فعالیت های کارگری در آستانه روز جهانی کارگر، برای سارقان محترم!! آروزی توفیق روزافزون نموده و این حرکات قهرمانانه را به ایشان تبریک میگوید. امید است با انجام این قبیل امور در نابودی هرچه زودتر جنبش های کارگری، روز به روز به موفقیت های بیشتری در مبارزه با کارگران دست یابند.