دوشنبه، اردیبهشت ۲۷

طرح 1

ف. ب.

هراسم که رسید

از شاخه –

فرو می ریزد

و تو خواه یا ناخواه

مالک ِ آن خواهی شد


طرح 2

سفره ام بی رنگ است

از هراس ِ داس

فریادم را –

نقاشی نمی کنم

۱ نظر:

ناشناس گفت...

از هراس داس حتی رویاهامون را فراموش کردیم