دوشنبه، اردیبهشت ۲۷

در پارک لاله

خ ف

برای دستگیر شدگان پارک لاله

یک باره تاریک شد هوا

و برق از سرِ درخت ها پرید

توفان

هشدار داده بود.

صدای دشنام آمد به روشنی

وحرف های درشت

که پرت می شد

به شان ِ این و آن

کلاغ های غارغار

مجال ِحرف ندادند

به دیگران

و کله های پوک سیاه شان

نشانه ی حکومتِ شب بود

کسی ندانست چرا

یک باره تاریک شد هوا

تنها رهگذرها گفتند

شغال ها را دیده اند

که فکرهای روشن را

با خود

به سوراخ های تاریک شان

بردند


وزان پس بود

که آرام گرفت

توفان ِ دیوانه...

12اردیبهشت 1388

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خ. ف. را می شناسم و برایش دعا می کنم.
به قول شاملو: «حضورش بهشتی است!»