دوشنبه، تیر ۲۰

جدول افزایش قیمت ها در فروردین اعلام شده توسط مركز آمار و بانك مركزی

چند سوال:
علت این مغایرت ها چیست؟
و چرا آمارهای اعلام شده، با واقعیت همخوانی ندارد و بسیار كمتر از آن چیزی است كه مردم، آن را روزانه لمس می‌كنند؟

و چرا دو مركز دولتی نمی‌توانند با هم در اعلام این گونه اخبار هماهنگی كنند؟
آیا در بقیه كارها هم همین قدر هماهنگی میان بخش‌های مختلف مراكز دولتی وجود دارد؟هیچ نظری موجود نیست: