دوشنبه، اسفند ۲۹

مدتی این مثنوی تاخیر شد

مدتی این مثنوی تاخیر شد
مجله جهان نوین در شماره هفده بدلیل وجود مشکلات متوقف شد .هرچند که این شماره آماده پخش بود اما با گذشت زمان برخی مطالب آن  تازگی خودرا ازدست داده بود.
  اکنون ودر آستانه سالی نو انتشار جهان نوین از سر گرفته میشود وبرای پیشگیری از سپری شدن زمان پخش مطالب ،هرنوشته را پس از دریافت منتشر میکنیم ودر انتها اگر فرصتی بود ،مجموعه را در یک فایل به اطلاع خوانندگان میرسانیم .امید به آنکه در دور جدید با وقفه کمتری مواجه شویم .
 همانند گذشته از تمامی کسانی که با فرستادن شعر داستان، مقاله وخبر در پر بار تر شدن مجله مارا یاری میکردند درخواست میکنیم که مارا تنها نگذارند . با امید آنکه بتوانیم برگ کوچکی از وظایف فرهنگی خودرا انجام دهیم .
همچنین از کلیه دوستانی که در پخش آن مارا یاری میکردند میخواهیم که در این دور جدید مارا تنها نگذارند 

هیچ نظری موجود نیست: