یکشنبه، اردیبهشت ۱۰

حذف گرسنگی


در خانه ما
پدر که از کار میآید
مادر دمپایی ها را میشوید
من سفره را پهن میکنم
هر سه
فلاکتی که در سفره می لولد را
می کشیم
نان قاتق میکنیم
میخوریم.

هیچ نظری موجود نیست: