جمعه، شهریور ۳

گزارش

گزارش از مناطق زلزله زده
بر مبناي گزارشات دريافتي از مناطق زلزله زده به خصوص در بخش روستاهاي ورزقان و هريس ، كمك هاي مردمي از جانب گروه هاي مستقل با حجم فراوان براي زلزله زدگان ادامه دارد.
سازماندهي گروه هاي اوليه به عهده ي خود مردم بود كه از شهرهاي مختلف كمك ها جمع آوري وبه افراد معتمد سپرده ميشدوسپس تهيه وسايل حمل ونقل به وسيله ي خودمردم صورت گرفته وبه مناطق زلزله زده حمل ميشد، انواع غذاها شامل كنسرو برنج روغن ،حبوبات و هم چنين كنسروهاي مختلف براي زلزله زدگان ارسال شده است. در جاده تبريز كاميون ها و وانت بارها با آذوقه و لباس و پتو ظروف وساير ما يحتاج زندگي راهي مناطق زلزله زده هستند. در بعضي روستاها آنقدر آذوقه و لوازم مختلف برده شده است كه روستاييان اعلام بي نيازي مي كنند. در چند مورد مراجعه در روزهاي قبل روستاييان به امدادگران گفته اند كه احتياجي به مواد غذايي نداريم براي ساختن خانه هايمان كمك مي خواهيم. بسياري از روستاها از حمام ودستشويي محروم هستند. درصد بالايي از روستا ها نيازمند بازسازي وسيع زيرساخت هاي اقتصادي از قبيل فنس كشي مربوط براي احشام ودام هاي خود و هم چنين سمپاشي و تزريق هاي لازم براي جلوگيري از تلف شدن دام ها هستندو هم چنين در برخي مناطق جلوگيري از حمله ي گرگ ها و كمك در جمع آوري محصول در اين فصل ضروري است وهم چنين در برخي مناطق به علت فوت و زخمي شدن بسياري از افراد و گرفتاري هاي روستاييان در برخورد با پي آمد هاي زلزله  ،نياز به كمك دارند. زلزله زدگان بطور كلي تا چند ماه پس ار زلزله دچار شوك ناشي از آن هستند وبه لحاظ رواني نياز به همدردي وكمك دارند . كمك به جمع آوري محصولات آنان ميتواند تاثير مهمي در بازگشت آنان به زندگي داشته باشد
تداوم كمك ها از جانب مردم نياز به سازماندهي مناسب دارد زيرا گروه هاي مردمي به علت بي اعتمادي به ارگان هاي رسمي خود در اين زمينه اقدام كرده اند و چون اين اقدام به صورت خودجوش و ناهماهنگ بوده است در اين زمينه نيز بي نظمي و دوباره كاري زيادي مشاهده ميشود از هم اكنون بايد تلاش كرد تا ميان گروه هاي مردمي براي تداوم كمك هماهنگي به وجود آيد هر چند با ايجاد جو پليسي  وجود اين امر مشكل به نظر مي آيد  ...

هیچ نظری موجود نیست: