دوشنبه، اردیبهشت ۲۷

برگی از تاریخ جنبش کارگری ایران

اول ماه مه 1358

یکی از پرشکوه ترین و بهترین دوران فعالیت های کارگران در ایران ساله ای 57 تا 60 می باشد. کارگران در این چند سال گام های بلندی در مسیر آزادی و حق خواهی برداشتند. اما به دلیل سرکوب شدید و نابودی و قتل عام تمام بیشتر فعالین آن روزها، و همچنین نابودی تمام نشریات و اسناد سازمان ها در آن سالها، کمتر اطلاعی از آنروزها در دست است. انچه می خوانید بخشی از بزرگترین جشن اول ماه در اردیبهشت سال 58 در تهران و سایر شهرستان ها برگزار شد. از روزها قبل همه ی کارگران ، سازمان های سیاسی و کارگری و تشکل های کارگری در تدارک این روز بودند. مراسم این روز در چندین نقطه از تهران و به دعوت گروه های مختلف برگزار شد.

نمایندگان کارگران بیکار و اخراجی و بیکار بیش از 20شهر کارگری پس از سه روز بحث وبررسی پیرامون رویارویی با مشکل بیکاری در پنجم اردیبهشت در اجتماع بیش از یک هزار تن کارگر بیکار و اخراجی قطعنامه ای صادر کردند. در این قطعنامه در مورد مراسم اول ماه مه چنین آمده است:
” ...هیات مدیره شورا تصمیم گرفت که در روز اول ماه مه برابر 11اردیبهشت که روز اعتراض جهانی کارگران به بهرکشی انسان از انسان می باشد در سراسر ایران راهپیمایی همگانی کارگران پروژه ای و اخراجی ترتیب داده و خواسته های به حق خود را به گوش کلیه کارگران و زحمتکشان ایران وجهان می رساند و از دولت مصرا بخواهد کلیه خواسته های کارگران راتصویب و اجرا کند و ...“

و در پایان اعلام شد که کارگران روز سه شنبه 11 اردیبهشت ساعت نه صبح درمحل خانه کارگر گرد هم می آیند تا ضمن اعلام همبستگی با تمام کارگران جهان در اعتراض به عدم رسیدگی به خواست های خود راهپیمایی کنند.

در نهم اردیبهشت شورای هماهنگی برگزاری اول ماه مه استقلال وعدم وابستگی خودرا به هر جریان سیاسی اعلام کرد . و اطلاعیه ای منتشر کرد و:“از کلیه نیروهای کارگری و جمیع کارگران شاغل و بیکار دعوت می کند برای برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم در ساعت 9 صبح سه شنبه 11 اردیبهشت درمحل خانه کارگر حضور به هم رسانند.“

کانون هماهنگی سندیکاهای کارگران نیز در ابتدا طی اطلاعیه ای اعلام کرده بود که ساعت 9 صبح 11 اردیبهشت از مقابل وزارت کار راهپیمایی خواهند کرد و سپس برای حمایت از شورای هماهنگی برگزاری اول ماه مه و به خاطر همبستگی با کارگران بیکار شده محل تجمع خود را از مقابل وزارت را تغییر داده و از کلیه کارگران و نیروهای مترقی دعوت کرد که روز اول ماه مه در خانه کارگر حضور به هم رسانند. دانشجویان و معلمان و دانش آموزان پیشگام ، سازمان چریک های فدایی خلق، کانون مستقل معلمان، اتحادیه انقلابی زنان نیز اعلام کردند که در مراسم اول مه مه در ساعت 9 صبح در محل خانه کارگر شرکت می کنند. جبهه دموکراتیک ملی ایران نیز که در ابتدا اعلام کرده بود درگردهمایی مقابل وزارت کار شرکت خواهد کرد ، در مراسم خانه کارگر شرکت کرد.

حزب توده ی ایران نیز اعلام کرد که: طبق تصمیم کمیته تدارک برگزاری جشن اول ماه مه سندیکاهای مستقل و شوراهای کارگری کارخانجات تهران کارگران و زحمتکشان در میدان توپخانه جمع خواهند شد و به سوی میدان امام حسین حرکت خواهند کرد. سندیکای بافنده سوزنی نیز اعلام کرد که در این مراسم شرکت خواهند کرد.

بخش کارگری حنبش ملی مجاهدین طی اطلاعیه ای برای گرامی داشت خاطره شهدای کارگر از جمله کارگران جهان چیت مراسم خود در محل دانشکده حنیف نژاد دانشگده کشاورزی کرج برگزار خواه کرد. جنبش معلمین مسلمان و شوراهای کارگری جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران(جاما)، انجمن دانشجویان مسلمان اعلام کردند که در گردهمایی دانشکده حنیف نژاد کرج شرکت خواهند کرد.

ستاد برگزارکننده مراسم روز کارگر حزب جمهوری اسلامی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که در میدان امام حسین جمع خواهند شد و 5 مسیر به مقصد میدان امام حسین و به شرح زیر برای راهپیمایی اعلام کرد: میدان انقلاب خیابان انقلاب میدان فرح سابق نارمک خیابان نظام آباد شمالی خیابان سبلان جنوبی خیابان دماوند- خیابان فرح آباد میدان شهدا ژاله سابق خیابان شهناز- میدان شوش خیابان شوش شرقی میدان خراسان خیابان شهباز- میدان راه آهن خیابان سیمتری خیابان گمرک میدان قزوین. در این مراسم دکتر بهشتی و بنی صدر سخنرانی کردند. جامعه روحانیت تهران اعلام کرد از سه میدان انقلاب رسالت و شوش به سمت میدان امام حسین راهپیمایی خواهند کرد. مجاهدین انقلاب اسلامی ، النصر و سازمان توحیدی عاصف طی اطلاعیه ای اعلام کردند که در مراسم حزب جمهوری اسلامی شرکت می کنند.

در خبرهای روزنامه های رسمی اعلام شده که 22 سازمان و سندیکا و تشکل اعلام کرده اند که در مراسم این روز شرکت می کنند. ولی در این خبرها نیامده که این گروه ها، از جمله حزب جمهوری خلق مسلمان، جمعیت آزادی، سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت ایران، شورای موسس کارکنان رادیو تلویزیون - حزب جمهوری فدراتیو خلق های ایران - حزب آرمان ملت – حزب ایران –اتحاد چپ - اتحادیه انقلابی دانش آموزان ایران(شنبه ی سرخ) - اتحادیه ی کمونیست های ایران(بخش داخل)- اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر- پیوند – رزمندگان آزادی طبقه کارگر- سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر- گروه طرفدار جنبش طبقه کارگر – گروه نبرد برای رهایی طبقه کارگر- گروه نبرد- مبارزان آزادی خلق /مبارزان راه طبقه کارگر- مبارزین ازادی طبقه کارگر- سازمان وحدت کمونیستی - جمعیت زنان مبارز- اتحادیه انقلابی زنان مبارز- انجمن رهایی زن، در کدام یک از این گردهم آیی ها شرکت می کنند .

کمیته های تدارکات هر یک از این گردهمایی ها در روزهای قبل اقداماتی برای برگزاری مراسم انجام دادند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کمیته ای با نام ”کمیته ی تدارک جشن اول ماه مه“ تشکیل شده بود. این کمیته متشکل از کمیسیون های مختلف بود. در خبری که در 4 اردیبهشت در روزنامه ها در مورد ششمین جلسه ی این کمیته منتشر شده چنین آمده:

” ...بعد از ظهر دیروز برای بررسی فعالیت کمیسیون تبلیغات تشکیل شد. کمیته تدارکات که حدود دو هفته پیش متشکل از سه کمیسیون مالی انتظامات و تبلیغات زیر نظر کمیته هماهنگی شروع به کار کرده بود دیروز جلسه ای برای بررسی فعالیت های کمیته تبلیغات داشت. ابتدا یکی از اعضای کمیته تدارک در باره ی چگونگی دعوت از سایر سندیکاها وشوراهای کارگری گزارش داد. سپس کمیسیون تبلیغات شعارهای پیشنهادی را به دوبخش اقتصادی و سیاسی تقسیم می شد مطرح کرد.در پایان از کلیه سندیکاها و شوراهای کارگری دعوت شد برای همکاری با کمیته تدارک درتمام ساعات روز به سالن کارگری پاساژ صدر واقع در خیابان لاله زار مراجعه کنند.“

و در هفتمین جلسه ی خود کمیسیون انتظامات این کمیته گزارش داد که از هر سندیکا بیست نفر برای برقراری نظم روز جشن تعیین خواهد شد و همچنین کمیسیون تبلیغات نیز نتیجه مطالعات خود را درمورد چگونگی پلاکاردها شعارها و پوسترها واعلامیه ها اعلام کرد.

در دهم اردیبهشت حزب جمهوری اسلامی برای راه پیمایی تذکراتی به شرح زیر اعلام کرد:

”...دستجات و گروه هایی که در ستاد برگزاری مراسم روز کارگر شرکت نداشته اند از آوردن آرم پلاکارد و شکل های مخصوص به خویش خودداری کنند. از دادن هر گونه شعار غیر از شعارهایی که توسط مسولین حزب داده می شود خوداری گردد. در پایان مراسم پلاکاردها را به افرادی که در نقاط یر مستقر هستند تحویل دهند: مقابل حسینیه محلاتی ها بیمارستان بوعلی پمپ بنزین انقلاب...“

11 اردیبهشت برخی از روزنامه ها منتشر نشدند، از جمله آیندگان و اطلاعات. فروهر وزیر کار در پیامی به مناسبت روز کارگر اعلام کرد: امیدوارم روزی برسد که کارگران رنجبران نامیده نشوند. و بالاخره پس از این همه تدارک روز 11 اردیبهشت با شکوه ترین تظاهرات کارگری در ایران برگزار شد. اما مراسم این روز، علیرغم حضور انبوه مردم در بسیاری از مناطق و شهرستان ها به درگیری کشیده شد.

درتظاهرات کارگران کرمانشاه در میدان جوانشیر هنگام سخنرانی گروهی به اجتماع کنندگان حمله کردند. کارگران برای جلوگیری از برخورد بیشتر متفرق شدند. دراین حمله بیش از 40 تن مجروح شدند. همدان در جریان تظاهرات گروه های مذهبی وغیر مذهبی علیه یکدیگر شعارهایی دادند و عده ای از متعصبان به دختران بی حجاب حمله کردند و برخی را مجروح کردند. تبریز در جریان تظاهرات درگیریهایی پیش آمد وعده ای مضروب شدند و ورزشگاه تختی نیز خسارت دید. اهواز کارگران بیکار مورد حمله عده ای چوب به دست قرار گرفتند. در این برخورد 8تن زخمی شدند.

مراسم در آبادان ، یزد، قزوین، نطنز، علی آباد، گرگان، کیاکلا، کردکوی، رودسر، اراک، اصفهان، اردبیل، کرمان، خرم آباد، اهواز، ساری، بروجرد، مهاباد، سنندج، کاشان، همدان، شیراز، میناب، فسا، کازرون، نی ریز، آباده، جهرم، مرودشت، سعادت اباد، اقلید، ارسنجان، ممسنی، میمند، داراب، فیروآباد، رشت، بندرانزلی، دزفول، شوشتر، و شهرهای دیگر هم مراسمی برگزار شد. به بخش هایی از گزارش هایی که از تظاهرات های مختلف در تهران در روزنامه های 12 اردیبهشت به چاپ رسیده اشاره می کنیم:

تظاهرات شورای هماهنگی برگزاری اول ماه مه خانه کارگر

جمعیتی که چند صد هزار نفر تخمین زده شد، دعوت شورای هماهنگی برگزاری اول ماه مه را پذیرفتند ...علاوه بر کارگران گروه های سیاسی دانش آموزان و دانشجویان نیز در این تظاهرات حضوری چشمگیر داشتند. راهپیمایی از مقابل خانه کارگر آغاز شد. درحالی که افراد انتظامات دست در دست هم دورتادور جمعیت را زنجیر کرده بودند از خیابان ابوریحان گذشتند و به خیابان جمهوری پا گذاشتند.

در صف راهپیمایان کارگران بیکار در شماری چشمگیر، پیشاپیش حرکت می کردند و بعد صف زنان کارگر بود درحالی که چادرهای خود را به کمر بسته وبعضی بچه به بغل داشتند. در طی مسیر درگیری هایی جزیی روی داد. گروه های مخالف با شعارهای ضد کمونیستی در جوار صف راهپیمایان حرکت می کردند و گاه با تهاجم زمینه را برای تشنج آماده می کردند. دراین حال جمعیت با پرهیز از واکنش، شعارهایی در ستایش اتحاد بر زبان می راندند. سرانجام مخالفان در چهارراه حافظ جلوی راهپیمایان را سد کردند اما جمعیت با نظم کامل به حرکت خود ادامه داد . همزمان درچهارراه پهلوی سابق که به تقریب اواخر صف تظاهرکنندگان بود، گروه مخالف دیگری با اخلال در امر ترافیک سعی درجلوگیری از حرکت جمعیت داشتند که با وجود ایجاد آشفتگی در بهم زدن نظم راهپیمایان توفیقی نیافتند. در انتهای صف گروه پراکنده ای همچنان شعارهای اسلامی وضدکمونیستی می دادند. قرار براین بود که راهپیمایان مسیر خود را تا میدان سپه(توپخانه) ادامه دهند. اما گروه مخالف که بر جمعیت شان افزوده می شد پیش از رسیدن راهپیمایان به محل مقرر جلوی آنان را سد کردند. سرانجام به خاطر جلوگیری ار درگیری راهپیمایان در تقاطع خیابان فردوسی جمهوری بر زمین نشستند...

در حاشیه تظاهرات

مقابل بانک مرکزی گروهی از کارگنان بانک که در بالکن بانک ایستاده بودند و با خواندن سرود و شعار با آنان اعلام همبستگی می کردند. در مقابل بانک رهنی گروه های مذهبی که تعدادشان به هزار نفر می رسید از حرکت صف راهپیمایان جلوگیری کردند. در این هنگام گروهی از افرادی که شعار مذهبی می دادند به سوی یک پاسدار مسلح حمله برده تا تفنگ او را بگیرند. آنها معتقد بودند که این فرد کمونیست است .اما او که نتوانسته بود حمله کنندگان را به پاسدار بودن خود متقاعد کند و مورد ضرب وشتم قرار گرفت. گروهی از مردم ناظر با تلاش زیاد توانستد او را از دست جمعیت خشمگین بیرون آورند.

هنگام متفرق شدن جمعیت پس از خواندن قطعنامه گروه هایی از افراد مهاجم به دو مینی بوسی که از طریق آنها شعار داده می شد حمله کردند و پس از پاره کردن پوستر ها وشعارهای کاغذی روی آنها سعی در تخریب داشتند که فردی از طریق بلند گو اعلام کرد که برادران این ماشین از شماست و بعد شعار مرگ بر کمونیست داد تاگروه مهاجم راه را باز کردند و اجازه دادند مینی بوس ها حرکت کنند.

یک گروه صد نفری دیگردر پایان راهپیمایی به طرف خانه کارگر رفته و در مسیر پوسترها را پاره می کردند. و پلاکاردهای روی دیوار خانه کارگر را که حاوی درود بر شهدای کارخانه جهان چیت و تبریک روز جهانی کارگر بود را پاره کردند و درحالی که شعار مرگ بر کمونیست میدادند به طرف دانشگاه تهران به راه افتادند.

یکی از این افراد در مورد راهپیمایی کارگران گفت اینها که می بینید کارگر نیستند کمونیست هستند و ضد اسلام.

در پاسخ او یکی از کارگران بیکار که کتش در جریان درگیری پاره شده بود به خبرنگار گفت بیشتر اینها را کارفرماها وسرمایه داران تحریک کرده اند. عده ای هم ناآگاه به آنها ملحق شده اند. می خواهند با زدن برچسب کمونیستی به ما صدایمان را خاموش کنند و نگذارند مردم بفهمند که ما گرسنه ایم و هنوز هم به ما ظلم می شود. در تقاطع نادری همایون چند نفر از یک گروه دویست نفری به یک نانوایی رفتند و کارگر خبازی را که پیژما به تن داشت آوردند واو را سر دست بلند کرند . آنگاه شعارهای ”درود بر کارگر مسلمان - سلام برخمینی قهرمان“ دادند. چند تن به جوان ریشویی اعتراض کردند که اعلامیه حقوق ومزایای مساوی با مردان در مقابل کار مساوی حق طبیعی زنان کارگر است، را از دیوار کند. اما جوان گفت: با کمونیست ها بهتر از این نمی شود رفتار کرد.

راهپیمایان که پراکنده می شدند جیپ شماره 13239 تهران – ج به میان آنها آمد. چندنفر در این چیپ که آرام حرکت می کرد شعار ضد کمونیستی می دادند و یکی از آنها روی کاپوت با ریتم ”کمونیست بروگمشو“ می رقصید و بقیه برایش کف می زدند. رقصنده ی روی کاپوت از متلک گفتن به دختران بی حجاب هم اجتناب نمی کرد. کارگری می گفت اینها قبلا طرفدار بروس لی بودند.

برخی از شعارهای داده شده در این تظاهرات عبارت بودند از:

کارگر، کارگر زنده به کار توایم - کارگران ایران ستون انقلابند ،کارگران ایران فرزند رنج و کارند - کارگر پیروز است ارتجاع نابود است - کارگران بیکار باید برن سر کار - اتحاد اتحاد رنجبر روی زمین اتحاد - اتحاد اتحاد زحمتکشان اتحاد - جنگیدیم خون دادیم چرا هنوز بیکاریم - یک زندگی بهتر، این است شعار کارگر - برادری برابری اینست شعار کارگری - گرسنگی بیکاری استثمار نابود باید گردد - اتحاد اتحاد سلاح زحمتکشان - حقوق کارگر پرداخت باید گردد - سرمایه وابسته ملی باید گردد – حقوق زحمتکشان ایجاد بایدگردد - اتحاد اتحاد ای ملت ما با هم متحد می شویم تا برکنیم - ریشه ی استثعمار درود درود درود بر کارگر - نجات زحمتکشان در وحدت و تلاش است - درود بر برزگر متحد کارگر - کارگران شاغل زما نشید غافل

این شعارها نیز بر روی پلاکاردهایی که در دست تظاهرکنندگان بود به چشم می خورد: سهم کارگر رنج سهم سرمایه دار گنج - تجزیه طلبی نه خودمختاری آری - کارگران صنعت نفت ستاره پیشتاز انقلاب - سندیکای واقعی ایجاد باید گردد - درس به جای کار برای کودکان کارگر- کارگران باید در شوراهای شهری سهم داشته باشند - دستمزد عقب افتاده کارگران پرداخت باید گردد - سازندگان حقیقی زندگی ما کارگرانند.

شعارهای مخالفان: دین ما دین علی است، بروگمشو کمونیست - اسلام پیروز است کمونیست نابود است - حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله - داس چکش ستاره ظلم و ستم می یاره - کارگر برزگر اسلام حامی توست

تظاهرات حزب جمهوری اسلامی، میدان امام حسین

از اولین ساعات بامداد دیروز گروه های بزرگ کارگران اغلب همراه با خانواده شان از نقاط مختلف شهر به سمت میدان امام حسین راهپیمایی کردند. در مسیر راهپیمایی از میدان های رسالت، شوش انقلاب، راه آهن و ... درحالی که عکس هایی از امام خمینی و دیگر مراجع تقلید را به همراه داشتند و همچنین عکس هایی از کارگران شهید شعارهایی مبنی بر همستگی و اتحاد و حمایت اسلام از مستضعفین میدادند. دسته های کارگران زن ومرد که دعوت حزب جمهوری را پذیرفته بودند به همراه افراد هوانیروز، دانش آموزان دختر و پسر و دانشجویان به تدریج در میدان امام حسین مستقر شدند. گروهی از کارگران کوره پزخانه ها نیز با کامیون خود را به میدان رساندند. گروهی از دسته جات کارگری پیام دانشجویان عضو کنفدراسیون در فرانسه را به همراه داشتند. هواداران مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در دسته های منظم مسیر را می پیمودند. برنامه حزب جمهوری اسلامی ساعت نه ونیم آغاز شد. در این ساعت تمام میدان کلیه خیابان های منتهی به آن پر بود. خبرگزاری پارس تعداد جمعیت را دههاهزار نفر اعلام کرد. بعد از پخش پیام های امام خمینی و آیت الله شریعتمداری و سخنرانی چند کارگر، هانی الحسن نماینده سازمان آزادیبخش فلسطین ابولحسن بنی صدر و محمدبهشتی نیز صحبت کردند.

شعارها: کارگر برزگر اسلام حامی توست - کارگر مسلمان امروز روز کار است – تفرقه، تشنج صدای خائنان است - کارگران هشیارند، برزگران بیدارند – برابری، برادری، حکومت عدل علی - برو گمشو کمونیست، حرف ما حرف تو نیست - ما پیرو قرانیم، کمونیست نمی خواهیم - منافق حیا کن توطئه را رها کن - روزنامه بنی صدر ایجاد باید گردد

پلاکاردها: کارگر مسلمان جز قران اساسنامه ندارد - خلق مسلمان افغانستان در زیر چکمه های نظامی شوروی - خون ما وقف قران است هر گاه لازم باشد مشتاقانه تقدیم می کنیم - کارگر اسلام تنها مدافع راستین توست - در اسلام ظلم به کارگر گناهی نابخشودنی است - ما کارگران هر نوع تفرقه افکنی را محکوم می کنیم اسلام حامی ماست - شعارهای غیرعملی و فریبنده اغتشاش در مسیر انقلاب است

راهپیمایی از میدان توپخانه

کمیته برگزار کننده جشن اول ماه مه سندیکاهای مستقل و شوراهای کارگری کارخانجات تهران وحومه اعضا و هوادران حزب توده ایران و اعضا و هواداران اتحاد موکراتیک مردم ایران جوانان و دانشجویان دموکرات و چند سازمان سیاسی دیگر که از ساعت .7.30 دقیقه درمیدان توپخانه اجتماع کرده بودند راهپیمایی باشکوهی را به سمت خیابان فردوسی آغاز کردند. در صف اول انبوه جمعیت اعضای کمیته مرکزی حزب توده ایران وسازمان های سیاسی دیگر وهمچنین نمایندگان کارگران شرکت کننده دراین راهپیمایی دیده می شدند.

برروی یکی از پلاکاردها پیام کنفدراسیون سراسری زحمتکشان فرانسه ث ژ ت به عنوان زنده بادهمبستگی زحمتکشان و خلق فرانسه با زحمتکشان وخلق ایران دیده می شد. در دروازه شمیران پس از تجمع جمعیت شرکت کننده ابتدا یک کارگر دخانیات ضمن شادباش روز اول ماه مه مراسم را به نام خدا و به نام شهدای آزادی زحمتکشان سراسر جهان و به نام قائد اعظم امام خمینی افتتاح کرد. و سپس یک کارگر ساختمانی این روز را به آنها تبریک گفت. آنگاه پیام کارگران زحمتکشان فرانسه توسط نماینده آنها برای کارگران ایران خوانده شد. و در پایان قطعنامه جشن اول ماه مه خوانده شد.

مراسم دانشکده حنیف نژاد کرج

در پی دعوت جنبش ملی مجاهدین ده ها هزار تن در محوطه ی زمین ورزش دانشکده ی کشاورزی کرج گرد آمدند. در ساعت 9 برنامه آغاز شد. در ابتدا کارگرخانمی از کارخانه ی بلموند در باره لزوم تشکل کارگران در پیشبرد اهداف خود سخن گفت و بعد از خواندن یک سرود یکی از کارگران کارخانه جهان چیت مطالبی در ارتباط با وقایع سال 1350 عنوان کرد. و گفت: انقلاب ما به پایان نرسیده و اگر کسی چنین فکر کند در اشتباه محض است.هنوز در آغاز راهیم و تا درهم شکستن نظام اقتصادی و استثماری و استعماری پیشین ایجاد اقتصادی نوین بر پایه ی جامعه ی بی طبقه و درهم کوبیدن کاخ سرمایه داران چه داخلی و چه خارجی از پای نخواهیم نشست. وی در ادامه گفت: ما با ایجاد شورای کارگری در کارخانه که از اسفند ماه سال گذشته آغاز به کار کرده کارهای مهمی انجام داده ایم.از جمله فرمولی برای پرداخت سودهای سالیانه و اضافه دستمزدی معادل هیجده میلیون ریال به کارگران و دخالت مستقیم درمدیریت کارخانه. یکی دیگر از کارگران در گفته های خود گفت: چرا دولت می گوید کارگر باید قیم داشته باشد. کارگر قیم نمی خواهد... این مراسم در ساعت 12 با راهپیمایی به سمت کارخانه جهان چیت خاتمه یافت.

پس از این تظاهرات، گروه فرقان(که هیچ گاه ماهیت آن روشن نشد) آیت الله مطهری را ترور کرد. و تظاهرات مراسم تدفین ایشان تبدیل به تظاهرات علیه گروه های مستقل و چپ شد. این نقطه ی عطفی بود در شروع سرکوب مردم و منتقدان حکومت ایران و در اولین اقدام خود تشکل های کارگری را نشان گرفتند. درهمین روز یونایتدپرس طی گزارشی اعلام کرد که: نشانه های بارز عنقریب بودن سرکوب دست چپی ها و کمونیست های ایران در جریان تشییع جنازه آیت الله مطهری به ظهور رسید. آغاز این فشارها را از اطلاعیه ی 15 اردیبهشت شورای موسس اتحادیه سراسری کارگران ایران می توان حس کرد:

”بدین وسیله به اطلاع می رساند کسانی که در جریان برگزاری جشن اول ماه مه بارها کوشیدند پرچم های شورای موسس اتحادیه سراسر کارگران ایران را پایین بیاورند اکنون می کوشند با انتساب شورای موسس به جریان ها و احزاب سیاسی به این تشکیلات مستقل کارگری ضربه بزنند. ما ضمن افشای این توطئه های ضد کارگری بار دیگر اعلام می داریم که شورای موسس تشکیلاتی است کاملا مستقل و به هیچ حزب و دسته ای وابستگی ندارد. شورای موسس تشکیلاتی است کارگری که هدف خود را متشکل کردن همه ی کارگران بدون در نظر گرفتن عقاید و اعتقادات آنهاقرار داده است. به همین جهت ما از اینکه سازمان ها و احزاب مختلف از ما پشتیبانی کنند بسیار خوشحال می شویم و از آنان که تا کنون به انواع مختلف حمایت خود را از ما ابراز داشته اند نهایت تشکر و امتنان را داریم. ولی اکنون که عده ای با سوءاستفاده از ماهیت دموکراتیک شورای موسس در صدد ضربه زدن به آن می باشند برای احتراز از هر گوه سوءتفاهم از سازمان ها و احزاب سیاسی تقاضا داریم از ابراز علنی پشتیبانی خود از شورای موسس حتی الامکان خودداری کنند.“
------------------------------------------
منابع: روزنامه های اطلاعات – کیهان – آیندگان اردیبهشت 1358

هیچ نظری موجود نیست: