پنجشنبه، آبان ۱۳

شماره یازدهم نشریه دانشجویی جهان نوین منتشر شد

شماره یازدهم نشریه دانشجویی جهان نوین منتشر شد.
برای دانلود نسخه پی دی اف نشریه، روی لینک زیر
right click ---> save target as کنید:


و یا با ایمیل نشریه، تماس بگیرید:
jahanenovin@gmail.com

ما را در انتشار نشریه، یاری کنید
 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام
من 5 شماره از مجلات جهان نوین را خواندم.
مجله جهان نوین مجله ای است که از شعور مارکسیستی ـ لنینیستی زلال لبریز است و بلوغ بی همانندی از خود بروز می دهد.
من در عمرم با مجله ای اینقدر احساس یگانگی نکرده ام.
من مجله ای به این زیبائی و بلوغ معنوی ندیده ام.
مجله جهان نوین مجله ای بی همانند است که فقط می توان بدان دل بست و با عطشی پایان ناپذیر به خواندنش نشست و لذت برد.
برای هیئت تحریریه این نشریه من هنوز همانندی ندیده ام. عمرش دراز باد و خواننده اش بیشمار.
من از صمیم قلب می گویم و اهل تعارفات کشکی نیستم.
تنها عیب قابل رفعی که دارد و این عیب اکثریت منابر است، جویدن لقمه اندیشه و نهادنش در دهان خواننده است.
خواننده لقمه های سهل الغورت مجله را به آسانی حلیم می بلعد و سر به بالین می نهد و می خسبد.
نشریه مارکسیستی ـ لنینیستی را اما رسالت لنینی دیگری باید.
آن باید خواننده را به تفکر و عمل شعورمند سوق دهد، خواننده را باید به تفکر وادارد، خواننده را باید به پرسش و جست و جو وادارد، به خوداندیشی راهنمائی کند.
اگر روزی این عیب محتوائی ـ ماهوی را رفع کند، برای آن نظیری وجود نخواهد داشت.
با پوزش