پنجشنبه، آبان ۱۳

آموزش و تحصیل، فروشی نیست!

Education is NOT for $A£€ !

طی ماه های اخیر، موج اعتراضات و تظاهرات دانشجویی، شهرهای اروپا را در بر گرفت.
دانشجویان در اتریش، انگلستان، یونان و ایرلند، به خصوصی سازی آموزش عمومی و خدمات اجتماعی، اعتراض کردند. این اعتراضات و تظاهرات، در ماه جاری در آلمان و انگلستان و ... ادامه خواهد داشت.


اتریش- 19 اکتبر 2010 (27 مهر 1389):
حدود پانزده هزار نفر در خیابان های وین و چند هزار نفر دیگر در شهرهای گراز، اینزبروک، لینز و سالزبورگ، علیه خصوصی سازی آموزش عمومی، دست به تظاهرات زدند:

انگلستان- 28 اکتبر 2010 (6 آبان 1389):
بیش از هزار دانشجو در دانشگاه آکسفورد، علیه سیاست های جدید دولت انگلیس در صرفه جویی در بخش خدمات اجتماعی و آموزش و پرورش، دست به اعتراض زدند. دانشجویان به خیابان ریختند و علی رغم خشونت پلیس، توانستند صفوف پلیس را بشکافند و به مرکز شهر بروند:
 

ایرلند- 3 نوامبر 2010 (12 آبان 1389):
بیش از چهل هزار دانشجو، در اعتراض به افزایش شهریه ها، در خیابان های دوبلین، پایتخت ایرلند، دست به تظاهرات زدند. پلیس با تعدادی از تظاهر کنندگان، به شدت برخورد کرد:
 

هیچ نظری موجود نیست: